Dorje Chang Thungma

Dorje Chang Thungma

DORJE CHANG THUNGMA ( Bài nguyện ngắn tới Đức Kim Cang Trì) OM DOR JÉ CHANG CHEN TÉLO NARO DANG  Đại Phật Kim Cang Trì, Tilopa, Naropa MARPA MILA CHÖJE GAMPOPA  Marpa, Milarepa đấng Pháp Vương, Gampopa DÜSUM SHÉ JA KÜN KHYEN KARMAPA  Người thông tuệ cả 3 thời, Karmapa...
Gọi Thầy Từ Ngàn Xa

Gọi Thầy Từ Ngàn Xa

Bài viết được ra đời trong bối cảnh là Sharmapa người đứng thứ hai trong truyền thừa Karma Kagyu vừa đạt một sự chứng ngộ nhất định. Sự tha thiết, khiêm cung và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của chính mình trong khi là người rất lớn trong đại chúng, điều này đã đem lại sự khâm phục từ đệ tử và cũng giúp họ có sự can đảm để nhìn vào khuyết điểm của chính mình.

Gendun Rinpoche phần 2 – Con Phải Đi Châu Âu (Karmapa 16)

Gendun Rinpoche phần 2 – Con Phải Đi Châu Âu (Karmapa 16)

Những năm tu tập ở Ấn Độ và Nepal: 1960–1975 Chuyện xảy ra là như vậy, nhờ đức từ bi của Karmapa mà Gendun Rinpoche được mời tới ở trong ngôi nhà của ngài Jyoti, một nhà hảo tâm người Nepal, hiện đang sống ở Kalimpong phía bắc Bengal. Rinpoche kể lại: “ thầy sống ở đó...