Đối Trị Với Sân Hận

Đối Trị Với Sân Hận

Có 5 thứ độc dược là tham, sân, si, ngã mạn và ghanh tỵ sai xử tâm của chúng ta. Trong năm thứ thì sân hay nóng giận là thứ gây thiệt hại lớn nhất. Một trong những pháp môn chính của người tu tập (dù bất kỳ truyền thống nào, tiểu thừa hay đại thừa) là pháp trừ bỏ sân hận

TUỆ GIÁC – Trungram Gyaltrul Rinpoche

Chỉ bằng việc hiểu thấu những khía cạnh của thực tại tương đối, chúng ta cũng đã có thể tạm thời giải phóng khỏi những khổ đau và tuyệt vọng. Bằng việc hiểu thấu thực tại tuyệt đối, ta hoàn toàn giải phóng bản thân, đạt được cái thấy sâu sắc và trí tuệ chân thực

Bốn Pháp của Gampopa- Pháp Thoại- Lopon Tsechu Rinpoche

Bốn Pháp của Gampopa- Pháp Thoại- Lopon Tsechu Rinpoche

Tại sao lại có người đi tìm cầu pháp học, học Pháp thì có ích lợi gì? giác ngộ đầu tiên của ta về ý nghĩa của giáo Pháp đó là mọi thứ đều vô thường, và vô thường thì đang xảy đến với ta. Vì vậy, điều đầu tiên mà đức Phật thuyết giảng cũng là về vô thường. Khi ngài dạy về tứ Diệu Đế trong lần quay bánh xe pháp thứ nhất, ngài dạy rằng, vạn vât được hợp thành rồi cũng có ngày tan rã. Đây chính là lời dạy đầu tiên trong bốn Ấn, bốn lời dạy cơ bản trong đạo phật.