Gendun Rinpoche, Cuộc Đời và Sự Hoằng Pháp (phần 1)

Gendun Rinpoche, Cuộc Đời và Sự Hoằng Pháp (phần 1)

Gendun Rinpoche sinh ra vào năm 1918, vào năm thổ theo lịch tạng, gần Singka Dzong, “ khu rừng sáng suốt” gần ngọn núi cao 15,000 feet, thuộc tỉnh Nangchen của Kham phía đông Tây Tạng. Người dân ở Kham nổi tiếng là dũng cảm và chân thật. Rất nhiều người trong số họ đã chọn con đường trở thành yogi và cống hiến cả đời mình cho việc hành thiền nghiêm mật.