Gọi Thầy Từ Ngàn Xa

Gọi Thầy Từ Ngàn Xa

Bài viết được ra đời trong bối cảnh là Sharmapa người đứng thứ hai trong truyền thừa Karma Kagyu vừa đạt một sự chứng ngộ nhất định. Sự tha thiết, khiêm cung và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của chính mình trong khi là người rất lớn trong đại chúng, điều này đã đem lại sự khâm phục từ đệ tử và cũng giúp họ có sự can đảm để nhìn vào khuyết điểm của chính mình.

Lời Tán Thán Đức Văn Thù

Lời Tán Thán Đức Văn Thù

Phạn văn: Shiri Jana Guna Phala Name Tuti Tạng văn: Pal Yeshe Yonten Zangpo Shejawai Todpa Anh văn: Praise of Noble Wisdom and Virtues of Manjusri Việt dịch: Ca ngợi trí tuệ và công hạnh của ngài Văn Thù bởi Karma Sangay-Chopel CHOM DEN DE JAM PAL YANG LA CHAG TSAL LO...