Dupsing Rinpoche Ở Hà Nội Ngày 4-8/10/2015

Dupsing Rinpoche Ở Hà Nội Ngày 4-8/10/2015

  Khoá tu Tara ở Hà Nội là một trong những khoá tu đặc biệt và bất ngờ nhất!. Ở các thành phố khác, nhóm đã biết chương trình và địa điểm trước cả 6 tháng. Ở Hà Nội cho đến tận gần ngày Rinpoche tới Việt Nam, nhóm vẫn còn không biết cụ thể chương trình sẽ diễn ra...
Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Thân gửi các đạo hữu ở khắp nơi! Tashi Delek. Chúng tôi gửi lời mời tới các bạn tham dự khoá tu thiền tại KiBi Delhi Ấn Độ, được diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khoá học sẽ bắt đầu với bữa tối và lời giới thiệu chương trình tu học vào tối 24...
Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Đã Hoàn Mãn Tốt Đẹp Khoá tu đã kêt thúc ngày 15 tháng 10. Cả lớp học có khoảng 75 học viên, trong đó có 25 người đến từ Việt Nam. Lớp học có gần 100% người đạt dấu hiệu bên trong và bên ngoài của sự thành tựu pháp tu Phowa. Mọi người đều rất hoan hỷ và mong...