Chương Trình Hoằng Pháp 2016 – Dupseng Rinpoche

Chương Trình Hoằng Pháp 2016 – Dupseng Rinpoche

Chương trình hoằng Pháp của Dupseng Rinpoche theo như trang web chính thức của thầy thông báo vào ngày 2/2/2016. Chương trình sẽ còn có thêm nhiều sự thay đổi về chi tiết thư viện xin lần lượt thu thập và cập nhật sau đến các bạn đạo.

Dupsing Rinpoche Ở Hà Nội Ngày 4-8/10/2015

Dupsing Rinpoche Ở Hà Nội Ngày 4-8/10/2015

  Khoá tu Tara ở Hà Nội là một trong những khoá tu đặc biệt và bất ngờ nhất!. Ở các thành phố khác, nhóm đã biết chương trình và địa điểm trước cả 6 tháng. Ở Hà Nội cho đến tận gần ngày Rinpoche tới Việt Nam, nhóm vẫn còn không biết cụ thể chương trình sẽ diễn ra...
Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Thân gửi các đạo hữu ở khắp nơi! Tashi Delek. Chúng tôi gửi lời mời tới các bạn tham dự khoá tu thiền tại KiBi Delhi Ấn Độ, được diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khoá học sẽ bắt đầu với bữa tối và lời giới thiệu chương trình tu học vào tối 24...