All our content

Please choose the category in the menu
Nguyện Vương Phổ Hiền- Kagyu Monlam

Nguyện Vương Phổ Hiền- Kagyu Monlam

༄༅། །བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། ། Nguyện Vương Phổ Hiền (Hạnh Nguyện Phổ Hiền) Trích trong Kinh Gandavyuha, chương Avatamsaka sutra རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ། gyagar ké du arya bhadratsarya pranidhana radza Tiếng Phạn: Ārya Bhadracarya Praṇidhāna Rāja...

Đọc thêm
Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Khoá Tu Thiền Định Với Karmapa ở Kibi, New Delhi Ấn Độ

Thân gửi các đạo hữu ở khắp nơi! Tashi Delek. Chúng tôi gửi lời mời tới các bạn tham dự khoá tu thiền tại KiBi Delhi Ấn Độ, được diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khoá học sẽ bắt đầu với bữa tối và lời giới thiệu chương trình tu học vào tối 24...

Đọc thêm
Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Đã Hoàn Mãn Tốt Đẹp Khoá tu đã kêt thúc ngày 15 tháng 10. Cả lớp học có khoảng 75 học viên, trong đó có 25 người đến từ Việt Nam. Lớp học có gần 100% người đạt dấu hiệu bên trong và bên ngoài của sự thành tựu pháp tu Phowa. Mọi người đều rất hoan hỷ và mong...

Đọc thêm
Thân người quý báu, Bảo Châu Trang Nghiêm của Sự Giải Thoát, Gampopa

Thân người quý báu, Bảo Châu Trang Nghiêm của Sự Giải Thoát, Gampopa

Như đã được đề cập đến trong chương trước, trong tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi đều mang trong mình Phật tánh. Cho dù là vậy, có phải tất cả chúng sinh trong 5 cõi: địa ngục, quỷ đói, súc sinh, atula và cõi trời đều có khả năng để tu thành chánh quả? Câu trả lời là Không. Chỉ có ở “Kiếp người quý báu” mới hội tụ đủ 2 phẩm chất của Thiện và Duyên và tâm phát khởi 3 Lòng tin mới có đủ những điều kiện thuận lợi để tu tập chánh pháp.

Đọc thêm
Khoá tu Phật Dược Sư, Kim Cương Tát Đoả, Liên Hoa Sanh ở Philippine, Dupsing Rinpoche

Khoá tu Phật Dược Sư, Kim Cương Tát Đoả, Liên Hoa Sanh ở Philippine, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Đã Hoàn Mãn Khoá tu ở Philipine là một trong những khoá tu dễ thương nhất. Thành viên tham dự được đón tận sân bay và đưa đến nơi tu tập miễn phí nhờ tăng thân địa phương. Được các bạn mời đi ăn cơm và cung cấp chỗ ở miễn phí khi cần. Thầy đã giảng dạy rất...

Đọc thêm
Làm Sao Để Thương Được Người Độc Ác

Làm Sao Để Thương Được Người Độc Ác

Nếu chúng ta quán chiếu theo cách này, chúng ta có thể thấy rằng ta đang không cố gắng để thương một người độc ác – bởi vì theo thầy nghĩ cố gắng để thương một người độc ác là một điều rất khó khăn. Thay vì vậy, nếu ta nghĩ những hành động độc ác ấy được thúc đẩy bởi tình thương hay mong muốn bảo vệ những người thân yêu, thì bằng cách nào đó chúng ta có thể bắt đầu mở ra một con đường, một cánh cửa của sự cảm thông. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta hãy từ bỏ đi suy nghĩ rằng có điều gì đó được thực hiện chỉ vì người đó tàn ác.

Đọc thêm