Tìm Hiểu về Đạo Phật

Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Tuyển tập những lời dạy của Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bài viết giới thiệu về quan điểm và cách nhìn sâu sắc của Rinpoche về đạo Phật, cũng như tháo gỡ những trở ngại khó khăn trên con đường tìm hiểu và tu tập Phật Pháp.

Đọc thêm
Làm Sao Để Thương Được Người Độc Ác

Làm Sao Để Thương Được Người Độc Ác

Nếu chúng ta quán chiếu theo cách này, chúng ta có thể thấy rằng ta đang không cố gắng để thương một người độc ác – bởi vì theo thầy nghĩ cố gắng để thương một người độc ác là một điều rất khó khăn. Thay vì vậy, nếu ta nghĩ những hành động độc ác ấy được thúc đẩy bởi tình thương hay mong muốn bảo vệ những người thân yêu, thì bằng cách nào đó chúng ta có thể bắt đầu mở ra một con đường, một cánh cửa của sự cảm thông. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta hãy từ bỏ đi suy nghĩ rằng có điều gì đó được thực hiện chỉ vì người đó tàn ác.

Đọc thêm
Lịch Sử Đạo Phật

Lịch Sử Đạo Phật

Sự tự do cho tâm thức này được gọi là giác ngộ. Đó là một kinh nghiệm trực nhận những gì là chân thật, trước khi một ý tưởng, suy nghĩ, niềm tin, phiền não và bản ngã tạo hình kinh nghiệm của ta. Dù không thể diễn bày kinh nghiệm đó qua từ ngữ, nhưng khi ai đó đạt tới sự giác ngộ, chúng ta có thể thấy ở họ một tâm bình an siêu việt, niềm hỷ lạc không thể diễn bày và sự sáng tỏ (minh mẫn) không thể che đậy.

Đọc thêm