Tìm Hiểu về Đạo Phật

Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Tuyển tập những lời dạy của Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bài viết giới thiệu về quan điểm và cách nhìn sâu sắc của Rinpoche về đạo Phật, cũng như tháo gỡ những trở ngại khó khăn trên con đường tìm hiểu và tu tập Phật Pháp.

Đọc thêm
Lịch Sử Đạo Phật

Lịch Sử Đạo Phật

Lời lý giải tốt nhất về giáo pháp của Đức Phật gói gọn trong từ tiếng Phạn: Dharma, nghĩa là “ như vạn vật vốn là”. Đức Phật đạt giác ngộ khi ngài trực nhận được bản tính chân thật của tâm. Một sự nhận biết vượt trên những cản trở của bản ngã hay những bám chấp vào có gì đó gọi là ngã, từ đó trực nhận một cách rõ ràng và đơn giản bản tính thực sự của vạn vật.

Đọc thêm