Shamar Rinpoche

shamarpa_red_hat

Là một hoá thân của đức Phật A di đà – Kunzig Shamar Rinpoche là người có tầm quan trọng thứ hai, sau Gyalwa Karmapa trong dòng truyền thừa Karma Kagyu. Đức Shamar Rinpoche đầu tiên, Khedrup Trakpe Senge (1283-1349), là học trò của Karmapa đời thứ 3, Rangjung Dorje. Đời Sharmapa thứ 2 Kacho Wangpo, nhận chiếc mũ đỏ từ Karmapa đời thứ 4, Rolpe Dorje, như là một bản sao của chiếc mũ đen của Karmapa. Cùng với chiếc mũ đỏ, Karmapa đặt tên Sharma rinpoche là “Shamarpa – Vị thầy có chiếc mũ đỏ.” Từ đó, các tài liệu của Karma Kagyu nói về hai Karmapa, mũ đen và mũ đỏ, luôn thay phiên làm thầy và đệ tử của nhau trong nhiều thế kỷ và tâm của họ được xem như không thể tách rời.

Đức Sharmapa thứ 14 – Kunzig Shamar Rinpoche Mipam Chokyi Lodro sinh vào năm 1952 tại Derge, Tây Tạng, là cháu họ của Đức Karmapa thứ 16. Ngài được công nhận (bởi Karmapa 16) là tái sinh của Shamarpa khi lên 6 tuổi và được đưa tới tu viện Yang Chen, là tu viện chính của các đời Shamarpa ở Tây Tạng. Lên 9 tuổi, ngài cùng với Karmapa tới Sikkim, Ấn Độ. Ở đây, ngài tiếp tục sống và học tập theo sự hướng dẫn của Karmapa.

Kunzig Shamar Rinpoche đã nhận toàn bộ các phương pháp và chỉ dẫn của dòng truyền thừa Karma Kagyu từ Karmapa thứ 16 tại tu viện Rumtek, Sikkim. Sau khi Karmapa viên tịch, Shamar Rinpoche tiếp tục dự án xây dựng học viện phật học quốc tế Karmapa (Karmapa International Buddhist Institute – KIBI) tại New Delhi, Ấn độ. Tháng 3/1994, Ngài chính thức thừa nhận Trinlay Thaye Dorje là vị Gyalwa Karmapa đời thứ 17.  Shamar Rinpoche dành phần lớn thời gian của mình để truyền giảng các pháp của Phật tới đệ tử trên toàn thế giới.

Shamar Rinpoche viên tịch vào ngày 11 tháng 6 năm 2014 ở Rechen Ulm, trung tâm Phật Pháp của ngài ở Đức.

Homepage H.H. Shamar Rinpoche