Về Bốn pháp nền tảng

Pháp thực tập Ngondro, bao gồm bốn pháp nền tảng chung – thực tập quán niệm về:

(1) Thân người quý báu

(2) Vô thường

(3) Nghiệp báo (luật nhân quả)

(4) Nỗi khổ của luân hồi

Cũng như bốn pháp nền tảng đặc biệt bao gồm:

(1) Quy y và phát Bồ Đề Tâm

(2) Tịnh hóa nghiệp bằng pháp thực tập Kim Cương Tát Đỏa

(3) Tích lũy công đức qua việc cúng dường Mandala

(4) Nhận phước lành từ bậc Đạo sư thông qua Guru Yoga (Du già Đạo sư)

Ngondro là nền tảng thiết yếu mà mọi hành giả hướng tới con đường Kim Cương Thừa (Vajrayana) cần xây dựng trước khi tiến tới các mật pháp thâm sâu –  vốn chỉ dành cho những vị có khả năng cao tột.

Bốn pháp nền tảng chung được gọi là “chung”, bởi vì mọi hành giả Phật giáo đều cần những phép thực tập này để phát triển hạnh xuất ly, đặc biệt là các hành giả Đại Thừa có tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sanh nhất thiết phải phát triển hạnh xuất ly thông qua các phép quán niệm này.

Bốn pháp thực tập sau đó được gọi là đặc biệt “không thông thường”, bởi vì đây là các phương tiện phi thường giúp hành giả trở thành bình chứa xứng đáng với cỗ xe lớn Đại Thừa. Những phương pháp đặc biệt gắn liền các mật pháp giúp chúng ta tới được giác ngộ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, thậm chí ngay trong một đời, như trường hợp của ngài Milarepa.

Nhờ quy y trong khi thực tập lễ lạy, ta tẩy trừ các chướng ngại và sẽ chẳng còn rời xa con đường chánh đạo. Nhờ thực tập phát Bồ Đề Tâm, ta phát triển một động lực chân chính và thuần khiết trên con đường thực tập. Thông qua bốn lực đối trị và pháp thực tập Kim Cương Tát Đỏa, ta nhanh chóng tịnh hóa nghiệp chướng đã tích tụ từ vô lượng kiếp xa xưa. Thông qua việc cúng đường Mandala, ta tích lũy được rất nhiều công đức vốn cần thiết để thành tựu các phép thực tập. Cuối cùng, Du Già Đạo Sư gây cho ta đức tin vững mạnh và niềm sùng mộ với bậc Đạo sư gốc và các vị Đạo Sư của dòng truyền thừa. Thông qua đó, ta nhận được trí tuệ và vô số phẩm chất khác từ các bậc Đạo sư, những điều sẽ dẫn dắt ta qua các chướng ngại trên con đường thực tập cũng như đảm bảo sự thành tựu cho hành giả.

Trước khi bắt đầu phép thực tập này, hành giả được khuyên nên xây dựng một nền tảng vững chãi về các giáo lý căn bản của đạo Phật như Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Sáu pháp ba-la-mật…

Hành giả nhất thiết phải khéo chọn cho mình một vị Thầy gốc, nhận được truyền khẩu (Tạng ngữ: Lung) cũng như những hướng dẫn chi tiết về việc thực tập. Điều này sẽ giúp hành giả chắc chắn có được con đường chân chính hướng về nẻo giác ngộ bởi vì những giáo pháp này xuất phát từ một nguồn xác thực. Hành giả sẽ chỉ thành tựu việc thực tập khi có một niềm tin và sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho bậc Đạo sư gốc của mình. Hành giả cần cẩn thận không bao giờ phá bỏ những “cam kết” – Samaya với thầy gốc của mình bởi vì điều này sẽ gây nên những nghiệp chướng nặng nề.

Không có một nền tảng vững chắc, một ngôi nhà dễ dàng sụp đổ, cũng như vậy, tất cả mọi thực tập mật pháp đều không vững vàng trừ khi ta có một căn bản thực tập thật tốt làm nền tảng. Suy nghĩ rằng những phép thực tập nền tảng chung kém quan trọng hơn và chỉ cần tụng đọc suông mà không suy tư là một việc rất khờ dại bởi những pháp thực tập này cũng chính là nền tảng của các thực tập nền tảng đặc biệt. Vắng đi sự hiểu rõ tầm quan trọng và sự hiếm có của thân người này và sự vô thường biết bao của cuộc sống…, ta khó lòng chuyên cần và kiên định trong quá trình thực tập các pháp nền tảng đặc biệt. Pháp thực tập nền tảng đặc biệt đầu tiên bao gồm 111,111 lần lễ lạy trong khi tụng bài nguyện quy y là một việc khá vất vả về thể chất, ngay cả đối với một người trẻ khỏe mạnh. Không có sự xả ly thật sự, ta khó lòng vượt qua được pháp thực tập nền tảng đặc biệt đầu tiên.

Để hiểu thêm về tất cả các pháp thực tập nền tảng, ta nên tìm đọc sách “Ngọn đuốc của sự xác quyết” của Đức Jamgon Kongtrul Rinpoche. Nếu có thể, ta cũng nên tìm đọc sách “Trang hoàng châu ngọc của sự giải thoát” của Đức Gampopa.

Cơ hội để thực tập những giáo pháp này là rất hiếm có, nếu một người có đủ may mắn để làm việc này, người đó cần phải biết trân quý cơ hội này và thực tập hết lòng để hướng tới sự Giác ngộ ngay trong đời này.

Chúng tôi cầu chúc sự thành tựu đến với bạn trên con đường đi tới sự Giác ngộ.

Quý đạo hữu đã nhận Lung và hướng dẫn cho pháp tu này, xin liên lạc với thư viện để nhận bản dịch tiếng Việt: pema@thu-vien-karma-kagyu.org

Tài liệu được dịch bởi: Sangay Kunga Chopel (hiện thư viện đã biên tập đến pháp thứ 2, Kim Cương Tát Đoả)

Bản gốc tiếng Anh được ấn tống bởi Viện Phật Học Quốc Tế Karmapa KIBI