Trước khi chỉ dẫn cho người lâm chung, hãy bắt đầu bằng cách gọi tên người ấy với số lần phù hợp.

[Tên người mất], đang trải nghiệm sự vô thường, con bây giờ đã chết (3 lần).

Con không phải là người duy nhất đang trải nghiệm cái mà chúng ta gọi là “chết”; đây là con đường mà mỗi chúng ta trong 5 loại chúng sinh phải bước đi.

Một khi có sự sanh, cuộc sống chỉ có thể kết thúc bằng cái chết – đó là điều tự nhiên của vạn vật. Không có một chúng sinh đơn lẻ nào trong thế giới này – từ giàu có quyền lực bật nhất đến kẻ hành khất đói khát, người không có khả năng nuôi lấy bản thân – có thế tự giải thoát mình khỏi sự sống và cái chết, vì vậy đừng tuyệt vọng.

Hãy ý thức rằng không có gì để cho con dính mắc vào, không gia đình, bạn bè, nhà cửa, sự giàu sang và tài sản… vv nào có thể đi với con. Và hãy hiểu rằng, thời gian của con với những thứ ấy đã hết. Như đã được nói:

Khi thời điểm đến, ngay cả một vị vua cũng phải chết.

Và bạn bè cũng như sự giàu có của ông ta đều không thể mang theo.

Vì vậy, đối với chúng ta – bất cứ nơi nào chúng ta ở, bất cứ nơi nào chúng ta đến –

nghiệp theo ta như bóng với hình.

Và bây giờ đây, bản thân con đang trải nghiệm sự chín muồi của sự thật về khổ, được mô tả trong câu kệ trên, đó là bản chất của vạn vật, điều nguy hiểm là sự bám chấp của con với họ hàng, tài sản và của cải sẽ dẫn con đi trong các cõi thấp. Chính vì vậy, trong kinh “Lời thỉnh cầu của thiện nữ nhân Ratna”

Đức Phật nói:

Trong giây phút đó, cha mẹ, họ hàng, bạn bè hoặc những người thân thiết với con không thể bảo vệ con.

Hỡi những thiện nam tín nữ không nơi nương tựa

Chỉ những đấng bảo hộ có những phẩm chất tuyệt vời mới có thể ban sự bảo vệ,

Điều mà không một vị bảo hộ thế gian nào có thể có được.

Chúng ta nên hoan hỉ khi có thể kinh nghiệm cái chết và sự chuyển di trong thời gian may mắn này khi

những lời dạy của Đức Phật vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Tại sao? Bởi vì chỉ cần nghe tên của bậc

chánh đẳng chánh giác thôi cũng có năng lực mạnh mẽ. Điều này có nghĩa rằng những người qua đời khi

nghe những cái tên này và phát khởi niềm tin và an lạc sẽ được giải thoát khỏi những tái sinh thấp hơn và

đạt được cấp độ của một vị trời hay cõi người. Như Đức Phật nói trong Kinh Trăm Việc:

“Này các Thầy Tỳ kheo, các thầy có để ý thấy một con chim bay từ trên trời và đáp xuống trước mặt ta không?

Vâng, thưa Thế Tôn, chúng con đã thấy.

Này các Thầy Tỳ kheo, khi con chim ấy ra đi, tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến ta, nó đã bị một con diều hâu giết chết, nhưng vì nó đã chết trong niềm vui sướng khi nghĩ đến ta, nó đã tái sinh trong một gia đình thương gia ở đây, ở Rājagṛha. Khi lớn lên, nó quy y theo giáo lý của ta. Sau khi xuất gia, dù chỉ mới bảy tuổi, cậu ấy đã buông bỏ mọi cảm xúc phiền não và trở thành một vị A-la-hán”.

Chỉ một khoảnh khắc tin tưởng vào Đức Phật có thể mang lại lợi ích như vậy. Con đủ may mắn được sinh ra trong một thế giới nơi giáo lý của Đấng Chiến Thắng hiện diện, được nghe danh hiệu của Đức Phật vàbiết ơn lời dạy của Ngài. Vì vậy, hãy chân thành khơi dậy một niềm tin lớn hơn nữa vào vị thầy của chúng ta, Đức Như Lai, hãy quy y Pháp, những giáo lý toàn hảo của Ngài, và tu tập theo tăng đoàn của các vị bồ tát.

Đặc biệt, đấng bảo hộ A Di Đà đã hứa nguyện rằng tất cả nỗi sợ hãi trong thân trung ấm và tất cả nguyên nhân phải tái sinh ở các cõi thấp hơn sẽ được loại bỏ hoàn toàn đối với bất kỳ ai nhớ hoặc nghe thấy tên của ngài và thực hành theo tri kiến. Vì vậy, hãy nương tựa vào Ngài và Bồ tát Quán Thế Âm cùng Bồ tát Đại Thế Chí, và đừng quên cõi Phật của các ngài có tên gọi Cực lạc Sukhāvatī.

Và bây giờ con đã tự do khỏi cơ thể vật chất bằng thịt và máu này, hãy đi thẳng đến cõi tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Hãy nghĩ về điều này và thiền định về đạo sư mà con sùng kính. Hãy nhớ Bổn tôn của con và tri kiến. Thiền định về Đại thừa Bồ đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh.

(còn tiếp…)

Đây là lược trích từ lời dạy của Jigme Lingpa về chuyển di tâm thức cho người lâm chung. 

link nguồn tiếng Anh:

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/transferring-consciousness

Chuyển ngữ: một phật tử cúng dường bản dịch.