Kyeho, mọi thứ trong luân hồi đều vô nghĩa và rỗng không
Không thể cậy trông, phù du, sáng qua như tia chớp
và không thể biết trước khi nào thần chết tới

Dẫu vậy, cái chết là chắc chắn, hãy hạn chế những dự định và suy luận viển vông
Hãy để lời của đạo sư chạm về đến nhà, rung lên bản hợp ca
Và nhất tâm, trong tĩnh mịch, tìm kiếm trong tâm sự chắc chắn toàn hảo

Tâm, giống như tia chớp, cơn gió nhẹ, đám mây ngang trôi
Được điểm tô bởi nghĩ suy về những thứ dưới ánh mặt trời
Nhưng khi quán xét thì có gì đâu để gọi là nền tảng, gốc nguồn

Như ảo ảnh ở phía chân trời, rỗng rang, không tìm thấy ngã
dù rỗng không, nhưng xuất hiện và dù xuất hiện, vẫn rỗng không.

Khi được lặng yên, tự tâm trở về sự xả buông chân thật
Khi đã quen, vững chãi, trạng thái tự nhiên của tâm được nhận ra
Nếu sự sùng mộ tới đạo sư rộng sâu, lực gia trì sẽ len lỏi vào và truyền đi nguồn hứng khởi

Khi sự tích luỹ đủ đầy và che chướng được thanh tịnh, chứng ngộ sẽ tỏ bày
Vì vậy hãy khắc ghi sự thực hành này, cẩn trọng và không ngừng nỗ lực

Khi một người mới tu hỏi tôi một lời khuyên, tôi, người được gọi với cái tên Mipham, viết những lời này để giúp họ. Nguyện phước lành tăng trưởng.