Chương trình hoằng Pháp của Dupseng Rinpoche theo như trang web chính thức của thầy thông báo vào ngày 2/2/2016. Chương trình sẽ còn có thêm nhiều sự thay đổi về chi tiết thư viện xin lần lượt thu thập và cập nhật sau đến các bạn đạo.

http://dupseng.org/rinpoches-schedule-2016/

Ngày

Chương Trình

Thông tin liên lạc

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 2

Khoá tu Mahakala và Mahakala dance ở tu viện JCM, Pokhara Nepal

Secretary Kai Troc & Karma Sonam

Email: rinpoche@dupseng.org

Tel: +447452383421

Mob:+9779851040848

Ngày 9 tháng 2

Losar năm mới ở Tapal và gia đình JCM, Pokhara Nepal

Ngày 10 đến 18 tháng 2

Kirtipur, swayambu & trung tâm nhập thất, Nepal

20 tháng 2 đến 20 tháng 3

Quán đảnh, pháp truyền tại trung tâm nhập thất Ngedon Palbarling Kagyu, Nepal

 

20 tháng 3 đến 18 tháng 4

Rinpoche nhập thất

Olga

Tel: +79202602121

Email: olga.bodhipath.ru@gmail.com

20 đến 24 tháng 4

KIBS & Swayambu, Nepal

28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5

trung tâm Bodhipath ở Nga

Ngày 4 đến ngày 9 tháng 5

1) Zurich – Thuỵ Sĩ

2) Bern –  Thuỵ Sĩ

3) Italy – Ý

Secretary Kai Troc & Karma Sonam

Email: rinpoche@dupseng.org

Tel: +447452383421

Mob:+9779851040848

Ngày 10 đến 20 tháng 5

1) London – Anh

2) Woking- Anh

3 CamberleyAnh – Anh

4) Aldershot – Anh

5) Farnborough – Anh

6) Reading – Anh

7) Bejingstoke – Anh

8) Maidstone- Anh

 

Ngày 21 tháng 5

Buổi Lễ Buddha Jayant ở Kent – Anh

Fiona bader

fionabader6@gmail.com

rinpoche@dupsing.org

Ngày 23 đến 29 tháng 5

Trung tâm Bodhipath Unna – Đức

Andreas Stoller

Tel: +4915777814501

30 tháng 5 đến Ngày 1 Tháng 6

Bochum- Đức

Renata Lipok

Tel: +491715393101

Email: r.lipok@gmail.com

Ngày 2 và 3 tháng 6

Karlsuhe- Đức

Margrid Koep

Tel: +49721378806

Email: margridkoep@gmail.com

Ngày 5 tới 7 tháng 6

Gieslingen & Neningan – Đức

Sandra & Thomas

Tel: +491739963625

Email: info@praxis-biegert.de

Ngày 9 tới 13 tháng 6

Benaladena stupa – Tây Ban Nha

Maggie Lehnert

Email:lehnertkos@yahoo.com

Ngày 14 đến 25 tháng 6

1) Berlin Buddhist group – Đức

2) Boppard sowa rigpa institute – Đức

3) Howacht retreat Center- Đức

 

Ngày 27 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7

KSCL Đan Mạch

Claus Hermansen

Tel: +4598645655

Email: jylland@post12.tele.dk

Ngày 8 đến ngày 16 tháng 7

Toronto, Canada

 

Ngày 17 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8

1) New York – Mỹ

2) Boston – Mỹ

3) North Carolina – Mỹ

4) Chicago- Mỹ

5) Madison- Mỹ

6) Minnesota – Mỹ

7) Salt Lake City – Mỹ

8) California – Mỹ

9) Seattle – Mỹ

10) Vancouver – Canada

Secretary Kai Troc & Karma Sonam

Email: rinpoche@dupseng.org

Tel: +447452383421

Mob:+9779851040848

Ngày 12 đến 14 tháng 8

KIBS & Swayambu, Nepal

 

Ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 10

Khoá tu mùa an cư JCM, Pokhara Nepal

 

Ngày 4 và 5 tháng 10

Swayambu & KIBS Nepal

 

Ngày 6 đến ngày 12 tháng 10

Johor Bharu- Malaysia

 

Ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 12

Penang- Malaysia

Ipoh – Malaysia

Kuala Lumpur – Malaysia

Tampin – Malaysia

Singapore

Philipines

Thailand

Úc

 

Ngày 5 đến 10 tháng 12

khoá tu Mahakala cuối ở Kibs

 

ngày 11 đến 23 tháng 12

giảng pháp ở Dupkhang

 

Ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2017

khoá tu ở KIBI – Delhi Ấn Độ

 

Ngày 3 đến ngày 6 tháng 1 2017

hành hương tới hồ Tso Pema – Ấn Độ

 

Ngày 7 đến Ngày 9 tháng 1

Swayambu & Kirtipur – Nepal

 

Ngày 10 đến 18 tháng 2

Rinpoche nhập thất

 

Ngày 18 đến 26 tháng 2

Khoá tu Mahakala, Nepal

 

Ngày 27 tháng 2

Losar năm mới ở Tapal và gia đình JCM