12079448_1222691214414985_2844342680715591747_n

Khoá tu Tara ở Hà Nội là một trong những khoá tu đặc biệt và bất ngờ nhất!. Ở các thành phố khác, nhóm đã biết chương trình và địa điểm trước cả 6 tháng. Ở Hà Nội cho đến tận gần ngày Rinpoche tới Việt N12141674_10204332535748119_5914852092292106778_nam, nhóm vẫn còn không biết cụ thể chương trình sẽ diễn ra như thế nào. May sao nhờ có các anh chị trợ Pháp xuất hiện là chị Namsel và gia đình anh Minh, sau đó lại có thêm nhóm anh Tuấn, Chị Hương đón thầy, mọi việc đã diễn ra sau đó ngoài sức tưởng tượng. Thầy đã được đón tiếp rất trang trọng và ấm áp.

Rinpoche đã có buổi truyền quán đảnh rất xúc động! cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Karma Sonam và Hà Phương, cảm ơn cô Loan in sách cho lớp học, cảm ơn em Khoa phiên dịch!

Tuy nhiên, thầy có dặn là do thời gian giảng pháp có ít lại phải chuyển ngữ sang Tiếng Việt, thầy đã không đủ thời gian để truyền tải hết cách tu tập pháp tu Tara. Anh chị nào có duyên với Tara và muốn tu tập pháp tu này như là pháp tu chính của mình, hoặc có những thắc mắc xin hoan hỷ và mạnh dạn liên lạc với thầy để học cách thực hành ở đia chỉ: rinpoche@dupsing.org