Group-Picture-with-Rinpoche-in-Tagaytay

Khoá Tu Đã Hoàn Mãn

Khoá tu ở Philipine là một trong những khoá tu dễ thương nhất. Thành viên tham dự được đón tận sân bay và đưa đến nơi tu tập miễn phí nhờ tăng thân địa phương. Được các bạn mời đi ăn cơm và cung cấp chỗ ở miễn phí khi cần.

Thầy đã giảng dạy rất nhiệt tình và cởi mở. Ở Philipine đã có rất nhiều bạn đạo thực hành Kim Cang Thừa trong nhiều năm, do vậy Rinpoche đã truyền giảng rất nhiều điều thâm sâu. Số lượng người tham dự lúc đầu là 31 người, nhưng ngày nào cũng có người mới đến thêm, cuối cùng số lượng người tham dự khoá tu 7 ngày có lúc lên tới 50 người. Các bài giảng để lại những dấu ấn sâu đậm là: “Lời khuyên tâm huyết” trong ngày tu Pháp Tu Phật Dược Sư và bài: ” Kinh Nghiệm và Quá Trình trong Bardo – Thân Trung Ấm”. Mời quý vị xem video trên trang dharma-elearning.net.

 

Pháp Giảng:

Giới thiệu về Kim Cang Thừa

Ngày 23 tháng 9,2015 lúc 1-3 giờ chiều

Tại: Sunshine Place (Bel-Air, Makati)

Nghiệp, Các mối liên hệ và Mục đích

Ngày 29, tháng 9, 2015 lúc 1-3 giờ chiều

Tại: Atenneo De Manila University – Leong Hall

Sự Chết, Thân Trung Ấm và Tái Sinh

Ngày 29 tháng9, 2015 lúc 6:30 -8: 30 pm

Tại Sunshine Place (Bel-Air, Makati)

 

Khoá Tu 

Tại: Camelite Misionaries Center ò Spirituality ( Tagaytay)

Khoá Tu Phật Dược Sư

Ngày 24-25 tháng 9, 2015

Khoá Tu Kim Cương Tát Đoả

Ngày 26-27 tháng 9, 2015

Khoá Tu Đức Liên Hoa Sanh

Ngày 28, tháng 9, 2015

Khoá tu chỉ dành cho Phật Tử, Rinpoche sẽ cử hành nghi lễ quy y trước khóa tu cho các bạn tới dự buổi pháp giảng và muốn trở thành Phật Tử. Khoá tu sẽ bao gồm quán đảnh, khẩu truyền, hướng dẫn và thực hành.

Để biết thêm thông tin và đặt chỗ, xin liên lạc: Betty Wee tại  bettywee001@earthlink.net