karmapa-is-to-visit-nepal-700x459

Thân gửi các đạo hữu ở khắp nơi!
Tashi Delek. Chúng tôi gửi lời mời tới các bạn tham dự khoá tu thiền tại KiBi Delhi Ấn Độ, được diễn ra từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khoá học sẽ bắt đầu với bữa tối và lời giới thiệu chương trình tu học vào tối 24 tháng 12 và kết thúc vào ngày 2 tháng 1.
Chúng tôi cũng vui mừng thông báo Đức Karmapa đã chấp thuận ngài sẽ gia trì, tham dự và giảng dạy thiền trong khoá tu này.
Cũng giống năm trước, Dupsing Rinpoche sẽ tiếp tục giảng dạy về Ngondro. Năm nay Rinpoche sẽ hướng dẫn về pháp thực hành Dorje Sempa (Kim Cương Tát Đoả). Rinpoche không chỉ chia sẻ những hiểu biết quý báu mà còn hướng dẫn thiền đại chúng. Mỗi buổi sáng, thiền sinh sẽ có cơ hội thọ giới Sojong (Bát Quan Trai) với Rinpoche nếu có nguyện vọng.
Năm nay, Ngài Dupon Nyigyam từ trung tâm nhập thất Sharminub ở Kathmandu sẽ hướng dẫn về pháp thiền Định Sharmatha. Ngài là một bậc thầy lớn về pháp thực hành Mahamundra – Đại Thủ Ấn và đồng thời cũng là người hướng dẫn nhập thất của trung tâm nhập thất Karma Kagyu ở Pharping. Thầy sẽ chỉ dùng tiếng Tạng, do vậy chúng tôi sẽ mời phiên dịch.

Đăng ký cho khoá tu có thể sử dụng biểu mẫu trực tiếp trên trang web của www.kibi-edu.org. Đăng ký sẽ được bắt đầu ngày 15 tháng 9.

TVKK lược dịch,