Thư Viện

Thiện duyên với Việt Nam

Gặp gỡ và bắt tay Karmapa ở Hongkong năm 2013
Năm 2014, Rinpoche đầu tiên của truyền thừa Karma Kagyu, Dupsing Rinpoche tới thăm Việt Nam.
Gặp các bậc thầy Kagyu ở Kagyu Monlam 2013, Bodhgaya, Beru Khuyentse Rinpoche và Jamgon Kongtrul Rinpoche
Các Phật tử tới tham dự các khoá tu của Karmapa và các vị thầy khác ở Ấn Độ và Nepal. Trong hình là Sang Sang Rinpohce

Thư Viện Karma Kagyu & Dharma-elearning.net

Thư viện Karma  Kagyu là một phần của dự án Dharma-elearning, dưới sự hướng dẫn của Dupsing Rinpoche và sự ban phước của Shangpa Rinpoche. Trang web sẽ dịch/thu thập những tài liệu cần thiết, qua đó giới thiệu với bạn đọc về truyền thừa Karma Kagyu; hỗ trợ tài liệu cho các Phật tử có mong muốn tu tập và giúp sức các đạo sư khi họ truyền và giảng pháp cho người Việt.

“Con chỉ có một tâm nguyện là được làm một việc gì đó có ích lợi cho giáo pháp và chúng sinh dù nghèo nàn về ngôn ngữ. Con cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ cho thư viện. Về những sai sót trong bản dịch con xin sám hối và cầu xin sự lượng thứ của các vị hộ pháp. Nguyện tất cả chúng ta sẽ ngộ ra bản tính tâm mình” _/\_ Nhóm dịch thư viện Karma Kagyu Mời quý vị thăm trang web của dự án Dharma-elearning tại

 

http://dharma-elearning.net