Dana

Quý vị có thể giúp chúng tôi phát triển và duy trì Thư Viện Karma Kagyu

Động viên và Hỗ Trợ

Cho đến nay, Thư Viện Karma Kagyu được tài trợ bởi dự án Dharma-elearning. Các cộng tác viên đã làm việc rất nỗ lực và nhiệt tâm. Nếu quý vị thấy thư viện có hữu ích, xin hãy giúp Dharma-elearning động viên và hỗ trợ cho họ. Chúng tôi cũng mong số lượng và chất lượng dịch phẩm sẽ nhiều và tốt hơn trong thời gian tới.

Bên phải của màn hình, quý vị có thể tìm thấy hai lựa chọn để hỗ trợ tịnh tài. Nếu quý vị muốn sử dụng cách hỗ trợ khác, xin hãy sử dụng biểu mẫu liên lạc ở phía dưới. Mọi đóng góp online của quý vị sẽ được gửi về quỹ của Dharma-elearning trước khi chuyển sang cộng tác viên của thư viện và chi trả các chi phí để duy trì trang web.

Xin chân thành cảm ơn,

Jinpa Chophel từ dự án Dharma-elearning.net

 

 

Mọi ý tưởng đóng góp xin liên lạc

4 + 3 =

nhấn vào lựa chọn dưới đây để sử dụng paypal:
(số lượng tịnh tài được mặc định trước là 1 usd, nhưng quý vị có thể chọn bất kỳ số lượng nào theo ý muốn)
Để hỗ trợ hàng tháng qua Paypal, xin hãy sử dụng lựa chọn dưới đây: