Tin Tức Tu Học

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cho dù quán chiếu về những tác động tới các Shamarpa đời kế tiếp hay thực tế là Đức Karmapa thứ mười sáu đã khôi phục lại sự công nhận các Shamarpa, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục công nhận các tái sinh của Kunzig Shamarpa. Việc công nhận không nhầm lẫn và không tranh cãi sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho việc tái hợp Karma Kagyu.

Đọc thêm
Điện thư từ Đức Pháp Vương thứ 17 dòng Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje tới tăng thân Làng Mai

Điện thư từ Đức Pháp Vương thứ 17 dòng Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje tới tăng thân Làng Mai

New Delhi, 22 tháng 01 năm 2022 Các Pháp hữu thân mến, Một trong những người thầy Phật giáo tôn kính nhất của thời đại chúng ta, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vừa từ bỏ thân xác của Ngài. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn của mình đến những người đệ tử của Ngài ở Việt Nam...

Đọc thêm