Tuệ Giác

(Tánh) Không

(Tánh) Không

Xưa nay, một trong những từ được dùng để nói lên bản chất sự hiện hữu của chúng ta – hay đúng hơn là bản chất của mọi hiện tượng – chính là từ « tính không”, một từ thoạt nhìn có thể khiến chúng ta sợ hãi, vì từ này có thể hiểu rằng có một sự trống rỗng bên trong chính chúng ta, một hình ảnh được những nhà phiên dịch và diễn giải Phật giáo đầu tiên ủng hộ.

Gần như tất cả chúng ta, tại một thời điểm nào đó trong đời mình, đều trải qua một sự trống rỗng. Ta đã từng tự hỏi “Tôi đang làm gì ở đây?” Ở đây có thể là một sự nghiệp, một mối quan hệ, một ngôi nhà, một cơ thể với những khớp xương rệu rã, một tâm trí và những kỉ niệm mờ dần.

Đọc thêm
Dorje Chang Thungma

Dorje Chang Thungma

DORJE CHANG THUNGMA ( Bài nguyện ngắn tới Đức Kim Cang Trì) OM DOR JÉ CHANG CHEN TÉLO NARO DANG  Đại Phật Kim Cang Trì, Tilopa, Naropa MARPA MILA CHÖJE GAMPOPA  Marpa, Milarepa đấng Pháp Vương, Gampopa DÜSUM SHÉ JA KÜN KHYEN KARMAPA  Người thông tuệ cả 3 thời, Karmapa...

Đọc thêm