Thư Viện Karma Kagyu

Kinh sách thường dùng trong truyền thừa Karma Kamtsang

Lời Cầu Nguyện & Nghi Quỹ

Tán thán 21 Độ Mẫu Tara, Nguyện Cầu Vãng Sanh Cõi Phật A Di Đà; Nghi Quỹ thực hành Pháp Chenrezig, Nghi Quỹ thực hành Pháp Phật A Di Đà…

Tài liệu Tu Học

Lịch Sử Đạo Phật, Ý Chí Kim Cương, Gọi Thầy Từ Ngàn Xa, Tánh Không, Cuộc Đời Của Các Đạo Sư…

Tin tức tu học

Thông tin về các chuyến thăm và hoàng pháp của Karmapa Trinley Thaye Dorje và các Rinpoches…

Bài Xem Nhiều Nhất

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cho dù quán chiếu về những tác động tới các Shamarpa đời kế tiếp hay thực tế là Đức Karmapa thứ mười sáu đã khôi phục lại sự công nhận các Shamarpa, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục công nhận các tái sinh của Kunzig Shamarpa. Việc công nhận không nhầm lẫn và không tranh cãi sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho việc tái hợp Karma Kagyu.

Đọc thêm
Lời Tâm Huyết Của Đạo Sư Đại Thủ Ấn – Gendun Rinpoche

Lời Tâm Huyết Của Đạo Sư Đại Thủ Ấn – Gendun Rinpoche

Chúng ta không những có được đời sống nhiều thuận lợi, lại còn có thể tiếp cận được với Phật Pháp, đó không phải là kết quả của những gì ta đã đã làm trong đời sống hiện tại mà phần nhiều là do những hành động thiện lành trong đời trước.

Đọc thêm
Nguyện Vương Phổ Hiền- Kagyu Monlam

Nguyện Vương Phổ Hiền- Kagyu Monlam

༄༅། །བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། ། Nguyện Vương Phổ Hiền (Hạnh Nguyện Phổ Hiền) Trích trong Kinh Gandavyuha, chương Avatamsaka sutra རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ། gyagar ké du arya bhadratsarya pranidhana radza Tiếng Phạn: Ārya Bhadracarya Praṇidhāna Rāja...

Đọc thêm
Cúng Dường Đèn Bơ- Atisha

Cúng Dường Đèn Bơ- Atisha

Quán Tưởng Mong cho: Chén đựng đèn bơ này trở nên to lớn như chu vi của ba ngàn thế giới! Tim đèn trở thành to lớn như núi chúa Tu Di! Thứ bơ trong lành này bao la như biển cả bốn phương! Hàng trăm triệu ngọn đèn bơ xuất hiện trước mặt mỗi đức Thế tôn! Nhờ thứ  ánh...

Đọc thêm
Sabchu Rinpoche

Sabchu Rinpoche

  Sabchu Rinpoché sinh ra ở Nepal. Thầy được Đức Shamar Rinpoché thứ 14 công nhận là hóa thân đời thứ 5 của Sabchu Rinpoché trong buổi ban quán đảnh Tersar của Tulku Urguyen Rinpoche tại tu viện Nagi Gompa. Sabchu Rinpoché được trao  y áo của thầy trước tất cả những...

Đọc thêm
Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Sharmapa

Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Sharmapa

Bài viết được ra đời trong bối cảnh là Sharmapa người đứng thứ hai trong truyền thừa Karma Kagyu vừa đạt một sự chứng ngộ nhất định. Sự tha thiết, khiêm cung và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của chính mình trong khi là người rất lớn trong đại chúng, điều này đã đem lại sự khâm phục từ đệ tử và cũng giúp họ có sự can đảm để nhìn vào khuyết điểm của chính mình.

Đọc thêm