karmapa-_shaking_hand

Tôi lấy làm vinh hạnh được gửi lời chúc mừng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 – một trong những sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo. Tôi cũng vô cùng hoan hỷ được biết rằng Chính phủ Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc tế với sự tham gia của lãnh đạo Phật giáo từ các truyền thống, các học giả trí thức, các nhà chức sắc, cũng như Phật tử trên toàn thế giới. Tôi xin tri ân và tán thán đến những vị đã làm việc quên mình để tổ chức sự kiện trọng đại này.

Với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo của tất cả các truyền thống Phật giáo tại Đại lễ và Hội nghị này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại. Thật quý thay trong dịp này có nhiều vị nổi tiếng cùng hội tụ lại đây và đóng góp sức mình cho một thế giới an lạc hòa bình trong hiện tại. Là một người xuất gia trong giáo pháp Đức Phật, tôi cũng xin được đóng góp sức mình. Nhìn chung, các cuộc khủng hoảng do xung đột hay chiến tranh trong thời đại này đều phát sinh từ suy nghĩ và hành động tiêu cực của con người. Những suy nghĩ và hành động tiêu cực ấy có thể chấm dứt hoàn toàn nếu chúng ta thực hành hạnh từ bi và lòng yêu thương. Thế giới ngày nay sẽ không còn khổ đau nếu mỗi cá nhân có thể thực tập như vậy và sự thực tập này thật sự mang lại an lạc hạnh phúc cho mọi người. Tôi hy vọng, thông qua hội nghị lần này mọi người có thể thực tập hạnh từ bi, tu tập tâm linh, giúp cho thế giới hiện tại tiến bộ và thái bình hơn.

Kính chúc Hội nghị thành công viên mãn, mỗi vị đều hưởng được lợi lạc từ giáo pháp và thân giáo của Đức Thế Tôn.
Chúc an lành,
Đức Karmapa Trinley Thaye Dorje thứ 17

Nguyên tác tiếng Anh:

H.H. The 17th Karmapa Trinley Thaye Dorje

It is matter of great pleasure that I have been honored to give a congratulatory message on the United Nations Day of Vesak 2014 celebrations which is one of the most important days for Buddhism. I am very happy to learn that the government of Vietnam is also organizing a conference on this very auspicious where Buddhist leaders from all traditions, leading scholars, state dignitaries and practitioners around the world have been invited. My appreciation goes to all those who have painstakingly worked hard to make this vast activity happen.

Since Buddhist leaders from all tradition are expected to join this grand celebration and participate the conference, I am sure that many effective measures will be undertaken. It is great that many great personalities have come together and contributed their kind services to strengthen peace and harmony for the world today. I, as a Buddhist monk, also have the wish to offer my contribution as well. Generally, all crisis that arise from conflict and war of this age are mainly due to the exercise of people’s negative thought and action. This negative thought and action can be completely overcome by applying loving kindness and genuine compassion. The world today would not be suffered if every individual can carry on such practice and this practice can, thus, lead one into the real state of peace and happiness. I hope, through this conference, everyone could follow this practice and lead the present world more peaceful and advancement through spiritual development.

May this conference become grand success by benefiting every individual through the message of Lord Buddha and his activity.
With Prayers,
Trinley Thaye Dorje
The 17th Karmapa

 

Nguồn:http://daophatkhatsi.vn/phat-giao-the-gioi/van-kien/2588-ngai-karmapa-trinley-thaye-dorje-thu-17-an-do-gui-thong-diep-vesak-2014.html