jamgongkongtrul

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye thứ nhất (1813-1899) sinh ở vùng Đông Thượng Tây Tạng. Ngày ngài sinh ra đời có rất nhiều điều kì diệu báo hiệu rằng ngài là hoá sinh của một bậc giác ngộ lớn. Ngài được coi là hoá thân của Lopon Vairotsana. Lopon Vairotsana là một trong các đệ tử của Guru Rinpoche, một học giả và dịch giả giác ngộ. Một trong những dấu hiệu của sự thành tựu giác ngộ của ngài là khi ngài qua đời, thân của ngài biến thành cầu vồng, ngài là một trong những hành giả đầu tiên của Tây Tạng đạt thân cầu vồng. Đức Phật thọ ký về sự ra đời của Jamgon Lodro Thaye trong kinh Larkauatara. Jamgon Kongtul Lodro Thaye còn là hoá thân của hành giả trong thời của Đức Phật Shakyamuni. Tái sinh của Ngài sẽ bắt đầu ở Tây Tạng. Mỗi tái sinh đều là những học giả uyên bác và là bậc giác ngộ. Ngài đã đóng góp tích cực để Phật giáo Tây Tạng được truyền đi rộng khắp.

Trong thời gian tu tập, ngài chứng tỏ mình là một học giả nhiệt tâm và thành thạo các giáo huấn Kim Cang Thừa. Ngài sau đó đi hành hương khắp Tây Tạng để truyền giảng giáo pháp và nhận sự truyền pháp từ tất cả các bậc thầy giác ngộ của bốn truyền thừa chính ở Tây Tạng. Tuy vậy, ngài chú trọng và tập trung nhiều ở truyền thừa gốc của ngài là Dòng Kagyu.

Jamgon Kongtrul Lodroo Thaye là nhà biên soạn sách, ngài đã biên soạn các pháp tu của các bậc thầy nổi tiếng khác. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là “Năm kho báu” bao gồm các bài luận dễ hiểu và giá trị, tác phẩm giúp người đọc hiểu biết hơn về lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. Ngài giữ gìn và bảo vệ những giáo lý vô giá theo đúng như những hướng dẫn gốc khi pháp được trao truyền, trách nhiệm này đã khiến ngài trở thành bậc thầy bất bộ phái vĩ đại nhất trong Phật Giáo Tây Tạng.

Jamgon Kongtrol Lodro Thaye trở thành một trong những người nắm giữ truyền thừa của dòng Karma Kagyu, và là thầy gốc của Đức Karmapa thứ 15, Khakhyab Dorje. Trong chuyến viếng thăm tới Tsandra Rinche ở Palpung, Khakhyab Dorje và Jamgon Kongtrul Lodro Thaye có cảm giác đây là sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng, trước khi Khakyab Dorje rời Tsandra Rinche, ngài đã tụng nhiều bài nguyện cầu trường thọ tới Jamgon Kongtrul Lodro Thaye. Đức Karmapa cũng thỉnh cầu ngài sẽ tái sinh trong gia đình của Karmapa và lời thỉnh cầu này được chấp thuận. Năm 87 tuổi, Jamgon Kungtrul  thâm nhập pháp thân hào quang vào ngày 27 tháng 11 năm heo đất (tháng 1 năm 1899)

Jamgon Kongtrul Rinpoche thứ 2 ( Palden Khuyentse Oser) sinh ra là con trai của Karmapa thứ 15 Khakhyab Dorje trong vườn Samdrub Choling ở Dowolung Tsurphu. Ngài là bậc thầy của kinh điển và mật chú, đặc biệt là giáo lý “5 Kho Báu”, “Con Đường Giải Thoát”, nhấn mạnh đến Đại Thủ Ấn bởi vì giáo lý Đại Thủ Ấn giải thích rất rõ giáo pháp dòng Kamtsang Kagyu. Khuyentse ozer đạt được sự giác ngộ của dòng truyền thừa và trở thành người nắm giữ truyền thừa Kamtsang Kagyu và là đạo sư gốc của Đức Karmapa thứ 16. Ngài nhiều lần truyền quán đảnh và khẩu truyền của truyền thừa cổ mật và hiện đại như là Rinchen Ter Dzo và ngài cũng cho xây dựng lại trung tâm nhập thất ở Tsandra Rinchen Drak ( nằm ở tu viện Palpung, và chăm lo mọi nhu cầu của trung tâm nhập thất).

Trong những ngày cuối cùng khi Jamgon Kongtrul thứ hai trở nên bệnh yếu, ngài nói với học trò và cũng là Omze Kanjam, ngài sẽ tái sinh ở miền trung Tây Tạng. Sau khi truyền đạt như vậy, học trò của ngài trở nên vô cùng lo lắng và muốn biết thêm về tái sinh của ngài. Jamgon Kongtrul trả lời họ và truyền đạt thêm rằng ngài hoàn toàn tin tưởng Đức Karmapa sẽ thực hiện những điều cần thiết để tìm thấy tái sinh của ngài. Năm 1953, Trước khi Jamgon Kongtrul viên tịch, ngài tưởng nhớ đến đạo sư gốc của ngài, Đức Karmapa thứ 15, ngài gọi tên thầy và chậm rãi với một nụ cười ngài qua đời.

Ngài ngưng thị hiện vào ngày 10 tháng 5 1952, khi ấy ngài đã thành tựu vô vàn những phật sự nhằm lợi lạc giáo pháp và chúng sinh.

Jamgon Kongtrul thứ 3(Lodro Chokyi Senge) (1954-1992) như lời tiên tri của Jamgon Kongtrul Palden Khuyetnse Oser, Jamgon Kongtrul Lodro Chokyi Senge sinh ra ở miền trung Tây Tạng năm 1954, Karmapa thứ 16 nhận ra ngài và truyền một bức thư công nhận. Đức Dalai Lama và Karmapa thứ 16 Rạngung Rigpe Dorje đã cùng tìm ra ngài và tấn phong ngài là Jamgon Kongtrul thứ 3

Khi ngài được 6 tuổi ngài nhận lễ tấn phong do Karmapa thứ 16 cử hành ở tu viện Rumteck ở Sikkim. Như các đời trước, Ngài nghiên cứu kinh sách và nhận quán đảnh, khẩu truyền và hướng dẫn thực hành. Ngài trở thành trưởng tử của Karmapa thứ 16. Ngài giữ cái thấy trong sáng rằng Karmapa 16 là một vị Phật, bất cứ điều gì Karmapa nói ngài cũng thấy đó là xác thực, Bất cứ điều gì Karmapa làm ngài cũng nhìn thấy đó là việc tốt lành. Tâm của hai người đã hoà làm một.

Khoảng 3000 học trò từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Sikkim, Tây Tang, Phương Tây và Phương Đông trên khắp thế giới đã nhận giới sadi và giới xuất gia từ Jamgon Kongtrul. Ngài đã thành lập các tu viện với những vị tu sĩ mặc áo vàng và buông bỏ thế tục, ngài trở thành người trì giữ và truyền trao Giới luật Vinaya.

Năm 1992, Khi ngài 39 tuổi, do những trở ngại trong cuộc đời của ngài, cũng là một trở ngại to lớn của giáo pháp, và do phước đức yếu kém của chúng sinh, tâm của ngài hoà vào pháp thân. Nhưng khi Bồ Tác thành tựu Bồ Đề Tâm, và khi họ không còn che chướng bởi nghiệp, họ được cho là có khả năng tái sinh trở lại theo ý nguyện. Jamgon Kongtrul chắc chắn là đã thành tựu giáo pháp của Đức Phật và đặc biệt giáo pháp của truyền thừa Karma Kagyu.

Jamgon Kungtrul thứ 3 là một hành giả, đạo sư, người hướng dẫn và một con người mẫu mực. Những gì ngài làm cho giáo pháp và chúng sinh được trải rộng khắp Châu Âu và Châu Á. Lòng sùng mộ của ngài tới đạo sư gốc là Karmapa 16 là toàn hảo và là một hình mẫu cho sự gắn kết giữ thầy và trò.

Jamgon Kongtrul đời thứ 4 (Migyur Drakpa Senge) sinh ra vào ngày 17 tháng 12 năm 1995 tại Kathmandu, là con trai của Beru Khuyentse Rinpoche. Vào ngày ngài ra đời, Ngài Choye Trichen Rinpoche quá cố nói trước rất nhiều lạt ma và lạt ma tái sinh: “như đã được tiên đoán” “ngày hôm nay Jamgon Rinpoche sẽ đến (xuất hiện)”1379620_249349998549781_1026836943_n

Năm 1996, Khi Karmapa Trinley Thaye Dorje 17, hành hương tới Bodhgaya, Khi ngài gặp Jamgon Rinpoche trẻ truổi lần đầu tiên, Yangsi Rinpoche dù còn quá nhỏ nhưng ngài có thể liên tục nhặt những hạt gạo và tung lên trời tượng trưng cho việc cúng dường mandala tới Karmapa. Ngay lập tức Karmapa tuyên bố” “ Đây đích thực là tái sinh của Jamgon rồi” Sau đó ngài viết lá thư công nhận và đặt tên cho cậu bé là Karma Migyur Drakpa Senge Trinley Kunkhyab Palsangpo.

Năm 1998, Khi Đức Dalai Lama tới thăm Bodhgaya, Yangsi Rinpoche có buổi gặp gỡ riêng với ngài, Khi mọi người trình bức thư công nhận tái sinh, Đức Dalai Lama thứ 14 đã cử hành buổi lễ xuống tóc cho Jamgon Jangsi thứ 4.

Năm 2000, Drubwang Pema Norbu (Penor Rinpoche) được mời tới tu viện ở Bodhaya, Ngài đã cử hành lễ tấn phong lớn và sâu sắc cho Jamgon Kongtrul Rinpoche, và một lần nữa ngài khẳng định Jamgon Yangsi là tái sinh của Jamgon Kongtrul Lodro Thaye vĩ đại.

Kể từ khi năm tuổi, ngài bắt đầu học, ghi nhớ giáo lý và nghi lễ, thực hành theo truyền thừa Kagyu. Từ năm 14 tuổi, ngài tới ở trong viện tu học phật giáo nơi ngài nghiên cứu kinh sách và triết học phật giáo. Ngài nhận rất nhiều quán đảnh kim cương thừa, chủ yếu là từ dòng Karma Kagyu  và các pháp tu guru khác. Ngài cũng nhận các kĩ thuật rèn luyện, quán đảnh, khẩu truyền về Đại Thủ Ấn

Gần đây, ngài đi khắp các nơi trên thế giới, giảng pháp và chia sẻ sự hiểu biết của ngài và truyền cảm hứng tới các học trò để thực tập pháp.

chuyển ngữ: Thư Viện Karma Kagyu