All our content

Please choose the category in the menu

Lời Cầu Nguyện Đại ToànThiện của Phổ Hiền Như Lai.

Hô! Vạn pháp – Hiện tướng và hiện hữu, luân hồi và niết bàn – tuy cùng một BảnTâm, nhưng có hai con đường và hai kết quả, (rốt ráo) được hiển bày một cách nhiệm màu qua sự tỉnh giác hoặc không tỉnh giác. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền,nguyện tất cả chúng sanh đều...

Đọc thêm
Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cho dù quán chiếu về những tác động tới các Shamarpa đời kế tiếp hay thực tế là Đức Karmapa thứ mười sáu đã khôi phục lại sự công nhận các Shamarpa, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục công nhận các tái sinh của Kunzig Shamarpa. Việc công nhận không nhầm lẫn và không tranh cãi sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho việc tái hợp Karma Kagyu.

Đọc thêm
Điện thư từ Đức Pháp Vương thứ 17 dòng Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje tới tăng thân Làng Mai

Điện thư từ Đức Pháp Vương thứ 17 dòng Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje tới tăng thân Làng Mai

New Delhi, 22 tháng 01 năm 2022 Các Pháp hữu thân mến, Một trong những người thầy Phật giáo tôn kính nhất của thời đại chúng ta, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vừa từ bỏ thân xác của Ngài. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn của mình đến những người đệ tử của Ngài ở Việt Nam...

Đọc thêm
Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Là Phật Tử – Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche

Tuyển tập những lời dạy của Dzongsar Jamyang Khuyentse Rinpoche trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bài viết giới thiệu về quan điểm và cách nhìn sâu sắc của Rinpoche về đạo Phật, cũng như tháo gỡ những trở ngại khó khăn trên con đường tìm hiểu và tu tập Phật Pháp.

Đọc thêm
Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Jamgon Kongtrul Lodro Thaye

Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Jamgon Kongtrul Lodro Thaye

Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (1813-1899) Hỡi ôi! Chúng sinh như con với ác nghiệp và bất thiện hạnh, Từ vô thủy đã nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Phải chịu đựng thống...

Đọc thêm